stocks worth investing in rakuten investment austin investment properties mizuho investment banking
Potencjał ludzki2023-01-02T16:03:18+00:00
POTENCJAŁ
LUDZKI
Kształcenie zawodowe
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie
Rynek pracy
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Tworzenie najlepszych warunków dla kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych to jeden z priorytetów strategicznych Krosna. Miasto jest otwarte na współpracę z inwestorami oraz gotowe zapewnić wysoko wykwalifikowane kadry, zgodnie z indywidualnymi potrzebami pracodawców z wielu branż, m.in. motoryzacyjnej, lotniczej, mechanicznej, mechatronicznej, naftowej, elektrycznej, elektronicznej, ICT.

Kształcenie zawodowe na poziomie INŻYNIERSKIM i MAGISTERSKIM

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Nowoczesna uczelnia współpracująca z biznesem, oferująca studia dualne.
Liczba studentów: ok. 2200.

Techniczne kierunki kształcenia:

 • Inżynieria produkcji (studia magisterskie)
 • Mechanika i budowa maszyn (w tym obrabiarki sterowane numerycznie, mechatronika i diagnostyka samochodowa, mechanika lotnicza, projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym),
 • Automatyka i robotyka,
 • Informatyka,
 • Inżynieria środowiska,
 • Budownictwo,
 • Towaroznawstwo,
 • Górnictwo i geologia,
 • Energetyka,
 • Zielarstwo,
 • Produkcja i bezpieczeństwo żywności,
 • Rolnictwo.

Humanistyczne kierunki kształcenia:

 • Filologia angielska,
 • Dwujęzykowe studia dla tłumaczy,
 • Zarządzanie (studia magisterskie),
 • Pedagogika,
 • Pielęgniarstwo,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Wychowanie fizyczne.

Absolwenci z tytułem inżyniera podejmują pracę lub kontynuują naukę na uczelniach wyższych, głównie w Rzeszowie (60 km), Krakowie (180 km), Lublinie (230 km), Katowicach (245 km) i Warszawie (350 km).

Kształcenie zawodowe na poziomie ŚREDNIM

Krośnieńskie szkoły średnie oferują wysoki poziom kształcenia zawodowego, potwierdzony w wielu ogólnopolskich konkursach i rankingach.

Liczba uczniów szkół średnich na terenie Krosna: 5353
Liczba uczniów na kierunkach technicznych: 2995

Szkoły techniczne oferujące najwyższy poziom kształcenia:

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących

 • Kierunki kształcenia: technik elektryk, technik elektronik, technik automatyk, technik informatyk.
 • Od wielu lat należy do czołówki polskich techników.
 • W 2018 r. w prestiżowym, ogólnopolskim rankingu, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” szkoła znalazła się na 6 miejscu w Polsce i pozostaje najlepszym technikum w województwie podkarpackim.
 • Liczba uczniów: 1061.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie

 • Kierunki kształcenia: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych.
 • Od wielu lat należy do czołówki polskich szkół motoryzacyjnych.
 • W 2017 r. uzyskała tytuł drugiej najlepszej szkoły samochodowej w Polsce.
 • Posiada wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczne pracownie i laboratoria Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Przy szkole działa także Centrum Edukacji Technicznej HAAS, oferujące kursy operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie.
 • Liczba uczniów: 657.

Zespół Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

 • Jedyna szkoła w Polsce kształcąca techników w branży naftowej i gazowej,
 • Kierunki kształcenia: technik wiertnik, technik geolog, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa, technik logistyk, ślusarz, monter systemów rurociągowych.
 • Liczba uczniów: 722.
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W KROŚNIE

W Krośnie funkcjonuje Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, wyposażone w najnowszej generacji sprzęt i urządzenia, zakupione w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Nowoczesna infrastruktura przystosowana jest do kształcenia m.in. operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, programistów CNC, specjalistów w zakresie technik projektowania CAD/CAM, mechaników, mechatroników, spawaczy, mechaników lotniczych. Laboratoria wykorzystywane są w procesie kształcenia uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz do podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw.

Liczba laboratoriów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii:

20

Liczba uczniów szkół średnich korzystających z laboratoriów rocznie:

700

Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających z laboratoriów rocznie:

200

LABORATORIA REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Branża mechaniczna i mechatroniczna:

 • diagnostyki maszyn i urządzeń,
 • napraw maszyn i urządzeń,
 • silników spalinowych i budowy pojazdów,
 • elektrotechniki i mechatroniki,
 • mechatroniki,
 • elektrotechniki i elektroniki,
 • metrologii,
 • obróbki skrawaniem,
 • obrabiarek konwencjonalnych,
 • obrabiarek CNC,
 • programowania obrabiarek CNC,
 • CAD/CAM,
 • obróbki cieplno-chemicznej,
 • spawalnictwa.

Branża lotnicza:

 • materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych,
 • obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych,
 • budowy i eksploatacji statków powietrznych,
 • symulacji lotów (m.in. z symulatorem lotów Elite Evolution S812 FNTP II, w klasie statków powietrznych Piper Arrow, Piper Seneca, Cessna 172 RG),
 • nawigacji (w tym 2 motoszybowce turystyczne Pipistrel Sinus, 2 szybowce szkolno – treningowe dwumiejscowe – ALLSTAR PZL – PERKOZ,
  2 szybowce szkolno – treningowe jednomiejscowe – ALLSTAR PZL – JUNIOR, dwie wyciągarki szybowcowe i przyczepy do transportu szybowców),
 • radionawigacji.
Laboratorium
Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie
Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie
Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium lotnicze
Laboratorium lotnicze
Symulator lotów
Symulator lotów
Szybowiec
Laboratorim
Rynek pracy

Pomimo tego, iż stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie Miasta Krosna należy do najniższych w kraju, istnieją duże możliwości pozyskania pracowników. Krosno jest ośrodkiem, który przyciąga pracowników z okolicznych gmin i powiatów. Jest jednym z najbardziej napływowych ośrodków województwa podkarpackiego jeśli chodzi o dojazdy do pracy.

STOPA BEZROBOCIA

Miasto Krosno: 2,4*

Powiat krośnieński: 7,5%*

Województwo podkarpackie: 8,7%*

Polska: 5,1%*

LICZBA ZAREJESTROWANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH

Miasto Krosno: 699*

Powiat krośnieński: 1 933*

*Dane GUS wg stanu na 30.11.2022 r.

Mapa z lokalizacją Krosna i sąsiednich powiatów

Mapa: Obszar dojazdów do pracy do Krosna

Populacja obszaru: 479,2 tys. osób.
Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na obszarze: 17 tys. osób.

LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH W KROŚNIE

35,1 tys.

W TYM STALI MIESZKAŃCY MIASTA

20,7 tys.

OSOBY SPOZA KROSNA

14,4 tys.
ostatnia aktualizacja: 02.01.2023
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT